Tyxo.bg counter Тест – Литература 6 клас
Home Тестове по литература Тестове 6 клас Тест – Литература 6 клас

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Тест – Литература 6 клас ПДФ Печат Е-мейл

1. „Косачи” е разказ, написан от:
а. Иван Вазов
б. Елин Пелин
в. Йордан Йовков
г. Николай Хайтов

2. На кой от героите в разказа „Косачи” принадлежат думите: „ Защо ти е истината? Да взема да ти разправям, да речем, за дрипавите гащи на дядо Тодор или за смачканата калимавка на дядо поп?......Всичко това, приятелю, е истина. Ама защо ти е тая пуста истина?”:
а. Лазо
б. Стамо
в. Благолаж
г. на друг селянин

3. С кой израз бихте допълнили изречението „ Пейзажът в разказите на Елин Пелин е реалистичен, но и ……..”:
а. лиричен с одухотворяването на природата
б. скучен и сив
в. осмива облика на града
г. фантастичен

4. Кое твърдение е невярно:
а. Косвената характеристика е похват за изграждането на литературен герой в прозаическа творба.
б. Устната характеристика е похват за изграждането на литературен герой в прозаическа творба.
в. Речевата характеристика е похват за изграждането на литературен герой в прозаическа творба.
г. Действената характеристика е похват за изграждането на литературен герой в прозаическа творба.

5. „Приказка без край” е:
а. повест
б. приказка
в. роман
г. легенда

6. По каква причина Бастиян открадва книгата „Приказка без край”:
а. харесва книгата на външен вид
б. обича да чете и търси книга, която не свършва
в. просто така му хрумва
г. отмъщава на недружелюбния антиквар

7. Кой не е герой от приказката на Оскар Уайлд „Щастливият принц”:
а. кметът
б. славеят
в. кибритопродавачката
г. лястовичето

8. Кое твърдение е вярно според приказката „Щастливият принц”:
а. Да помагаш на другите, това е истинското щастие.
б. Най-голямото щастие е да си богат.
в. Да живееш безгрижно, да не се интересуваш от съдбата на другите – това е истинското богатство.
г. Външната красота е най-важното нещо в живота.

9. Кои качества не са присъщи на Щастливия принц:
а. самоотверженост и благородство
б. състрадателност и доброта
в. егоизъм и предпазливост
г. духовна щедрост и обич към страдащите

10. Творбата „Серафим” е:
а. разказ
б. литературна приказка
в. повест
г. роман

11. За какво говорят разноцветните кръпки по палтото на Серафим:
а. за нехайно отношение към дрехите
б. изключително голяма бедност
в. придържане към странна мода
г. стремеж към екстравагантност

12. Какво за характера на Серафим разкрива художественият текст: „ Две-три врабчета подскачаха към Серафим и той се пазеше да не мръдне, за да могат да си вземат някоя трохичка.”:
а. добър, обича всяко живо същество, благороден
б. лукав и хитър
в. страхлив
г. работлив, находчив

13. Какъв художествен похват е използвал Йовков в откъса: „ Две-три врабчета подскачаха към Серафим и той се пазеше да не мръдне, за да могат да си вземат някоя трохичка.”:
а. хипербола
б. сравнение
в. художествен детайл
г. олицетворение

14. Кое твърдение е вярно според текста на творбата „Серафим”:
а. Серафим е много работлив, не се плаши от тежка работа.
б. Серафим е мързелив и затова е много беден
в. Серафим малко работи, пипа бавно, но не обича да седи без работа.
г. Серафим обича да скита и никога не работи.

15. Кой не е герой от творбата „Серафим”:
а. Иван
б. Пенка
в. Павлина
г. Еню

Отговори: 1б, 2в, 3а, 4б, 5в, 6б, 7б, 8а, 9в, 10а, 11б, 12а, 13в,14в, 15б

 

 
XHTML and CSS.