Tyxo.bg counter Тест №4 – Литература 6 клас
Home Тестове по литература Тестове 6 клас Тест №4 – Литература 6 клас

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Тест №4 – Литература 6 клас ПДФ Печат Е-мейл
1. В кой ред е допусната грешка при свързването на автор и творба:
а. Паисий Хилендарски – „История славянобългарска”
б. Христо Ботев – „Хубава си, моя горо”
в. Ханс Кристиан Андерсен – „Славеят на китайския император”
г. Веселин Ханчев – „Художник”

2. Коя от творбите е литературна приказка:
а. „Косачи” – Елин Пелин
б. „История славянобългарска” – Паисий Хилендарски
в. „Славеят на китайския император” – Ханс Кристиан Андерсен
г. „Серафим” – Йордан Йовков

3. Кое от посочените не е вид изкуство:
а. живопис
б. балет
в. история
г. кино

4. С кой израз не може да бъде довършено изречението:
„Изкуството трябва да дарява на хората…”
а. радост и естетическа наслада
б. усещане за нещо красиво
в. възможност да възприемат света по свои начин
г. реална възможност да забогатеят

5. Каква е ролята на изкуството според творбата „Художник” на Веселин Ханчев:
а. Да доставя духовна наслада и да обогатява хората.
б. Да направи твореца популярен.
в. Да прикрие грозотата на празните стени.
г. Да даде възможност на художника да печели пари.

6. На какво е символ горският славей от творбата „Славеят на китайския император”:
а. на науката
б. на техническия прогрес в Китай
в. на творческия гений на природата, таланта и изкуството
г. на умението да се подражава

7. Защо горският славей и изкуственият славей не могат да пеят в дует:
а. Защото изкуственият славей е по-съвършен.
б. Защото истинският славей пее, както умее, а изкуственият пее, както е „курдисан”.
в. Защото птиците не желаят да пеят в дует.
г. Защото горският славей не може да пее дълго време като изкуствения.

8. През коя година Паисий завършва Историята:
а. 1672 г.
б. 1762 г.
в. 1767 г.
г. 1862 г.9. Кое твърдение е невярно за „История славянобългарска” на Паисий Хилендарски:
а. В „История славянобългарска” се съдържат две предисловия и едно послесловие с автобиографични сведения.
б. В Предисловието на Историята Паисий разяснява ползата от историята като наука.
в. В Предисловието  авторът утвърждава голямото значение на гръцката култура за европейския напредък.
г. Паисий пише Историята, за да повдигне духа на българския народ, да призове българите да се гордеят с миналото и езика си.

10. В кой израз са използвани реторичен въпрос и реторично обръщение:
а. „О, неразумни и юроде!”
б. „Или българите не са имали царство и държава?”
в. „Но поради що ти, глупави човече, се срамуваш от своя род и се влачиш по чужд език?”
г. „ Написах я за вас, които обичате своя род и българското отечество и обичате да знаете за своя род и език...”

11. Коя характеристика е неподходяща за Паисий:
а. родолюбив и достоен българин
б. отговорен за бъдещето на българите
в. жертвоготовен в името на делото
г. болен и самотен монах, който не се вълнува от съдбата на народа си

12. Какво е отношението на Паисий към хората, които се срамуват от езика и българския род (Посочете неверния отговор.):
а. безразлично
б. гневно
в. укорително
г. презрително

13. В коя година Софроний Врачански прави първия препис на „История славянобългарска”:
а. 1673 г.
б. 1763 г.
в. 1765 г.
г. 1865 г.

14. Коя от темите е обща за Предисловието на „История славянобългарска” от Паисий Хилендарски и за „Хубава си, моя горо” от Л. Каравелов:
а. уважението към родното слово
б. тъга по отминалата младост
в. красотата на българската природа
г. любовта към отечеството

15. Какво е  основното звучене на  „Хубава си, моя горо":
а. радостно
б. ободрително
в. тъжно
г. игриво


Вижте отговорите.
 
XHTML and CSS.