Tyxo.bg counter Тест №6 - Български език 5 клас
Home Тестове по български език Тестове 5 клас Тест №6 - Български език 5 клас

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Тест №6 - Български език 5 клас ПДФ Печат Е-мейл

1. В коя от думите е допусната грешка:
а. късметлия
б. въплащение
в. въодушевление
г. въображение

2. В коя от думите е допусната грешка:
а. страстта
б.писмеността
в. ведростта
г.гластността

3. В коя дума не е допусната грешка:
а. оптимиска
б. машинописка
в. багериска
г. пианиска

4. В кой ред думите не са сродни:
а. синовен, синчец
б. мляко, млекар
в. жар, пожар
г. крясък, крещи

5. Коя дума не е сложна:
а. тъмнозелен
б. подводница
в. заместник-директор
г. синеок

 

6. В кой ред е допусната грешка при членуването:
а. Момъкът наблюдаваше принцесата.
б. Царят възнагради богато момъка.
в. Принцесата и момъкът се оженили.
г. Коня бил нахранен от момъкът с прясна трева.

7. В кой ред не  е допусната грешка при членуването:
а. Тичали всички по скалистият хълм.
б. Автомобилът бил излъскан отлично от стопанина си.
в. Изтървах учебникът в огъня.
г. Момчетата се сбиха заради проваленият мач.

8. В кой ред местоименията са въпросителни:
а. аз, ти, ние                                                             '
б. мои, ваши, тяхно                             '
в. кого, какъв, чие
г. която, чието, каквото

9. В кой ред морфологичният анализ на думата „господарят” е най-пълен:
а. същ., м.р., ед.ч., чл.
б. същ. нар., м.р., ед.ч., чл.
в. същ. нар., м.р., чл.
г. същ. нар., м.р., ед.ч.

10. В кой ред има синоними:
а. млад, младеж, младост
б. добър, умен, силен
в. красив, грозен, левент
г. добродушен, добросърдечен, благороден

11. Какви са подчертаните думи в следното изречение: Той се хвана на бас, че приятелят му е най-прочутият  бас в оперното пеене.:
а. синоними
б. омоними
в. антоними
г. пароними

12. Какви са подчертаните думи в следното изречение: Тази машина може да шие и ситен бод, и едър бод.:
а. синоними
б. омоними
в. антоними
г. пароними

13. Кое словосъчетание е употребено в прякото си значение:
а. як човек
б. яка музика
в. яко интервю
г. як купон


14. В кое изречение подчертаната дума е употребена в непрякото си значение:
а. Набрах  за мама букет от лайки.
б. Букет от миризми се разнесе от нея.
в. Този букет не е подреден добре и цветята губят красотата си.
г. Купи за празника три букета с еднакви рози.

15. С каква част на речта е изразен подлогът в следното изречение: Първият получи голяма награда.:
а. с числително име
б. с местоимение
в. със съществително име
г. с прилагателно име

16. С каква част на речта е изразен подлогът в следното изречение: Мълчаливият беше голяма загадка за останалите.:
а. с прилагателно име
б. с местоимение
в. няма подлог
г. с наречие

17. В кое изречение определението е изразено с местоимение:
а. Те с изненада го погледнаха.
б. Майка ми днес има рожден ден.
в. Ударих я, без да искам.
г. Тя много тъгува днес.

18. В кое изречение сказуемото не е съставно именно:
а. Петър беше най-високият в класа.
б. Иван ще бъде капитан на отбора.
в. Те са виновниците за случката.
г. Емилия ще пътува с влака довечера.

19. В кое изречение няма еднородни части:
а. Лястовиците и щъркелите се подготвят да заминат на юг.
б. Учениците летуваха на море и на планина.
в. Пътувахме из страната, посетихме различни места, останахме доволни.
г. В книжарницата са заредили с тетрадки, моливи, химикалки и много други пособия за училище.
 
20. Колко запетаи има в изречението:
Калцият калият магнезият и желязото са необходими за човешкия организъм за да може той да функционира правилно а когато човек не се храни здравословно тези минерали почват да липсват.
а. три
б. четири
в. пет
г. шест

Вижте отговорите.

 
XHTML and CSS.