Tyxo.bg counter Самостоятелен пробен изпит - БЕЛ – 5 клас
Home Тестове по български език Тестове 5 клас Самостоятелен пробен изпит - БЕЛ – 5 клас

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Самостоятелен пробен изпит - БЕЛ – 5 клас ПДФ Печат Е-мейл

Направете си сами пробен изпит по български език и литература. Трябват ви само 45 минути, знания и желание.

1. Задача – Преразказ на приказката „Приятел в нужда се познава”
Прочетете 2 пъти приказката.
Изберете подходящо глаголно време.
Имате за работа 25 минути.
Не поглеждайте повече в текста. Нали се самоизпитвате!
Ако предадете вярно, последователно и логично съдържанието; ако превърнете правилно пряката реч в непряка; ако сте избрали правилно глаголно време и сте спазвали единството му; ако сте използвали подходящи помощни времена; ако сте приложили правописните и пунктуационните книжовни норми; ако сте отделили правилно абзаците и ако сте писали четливо и подредено, получавате 7 точки.
Ще кажете, много „ако”. Не е невъзможно, опитайте!

 

Приятел в нужда се познава
Хитър Петър отишъл с един приятел на лов в гората. Изведнъж пред тях се изпречила мечка. Приятелят му веднага побягнал и се качил на едно дърво. Побягнал след него и Хитър Петър, но за нещастие се спънал, паднал на земята и мечката го настигнала. Хитър Петър знаел, че мечка мърша не яде и се престорил на умрял. Мечката го обиколила, подушила го оттук-оттам и си отми¬нала.
Чак тогава приятелят му слязъл от дървото и попитал Хитър Петър на подигравка:
—  Е, какво ти пошепна мечката, Петре?
—  Посъветва ме - рекъл Хитър  Петър - друг път да  не ходя  на лов с приятел като тебе.

2. Задача – Тест
Имате 18 въпроса с по 4 отговора. Само един отговор е верен.
Имате за работа 20 минути.

1. Как ще озаглавите текста:
Искам спортен велосипед с много скорости. Споделих с родителите си това. Те се поусмихнаха, но нищо не казаха. Аз обаче се сетих, че имам скоро рожден ден. Може би ще ми подарят мечтаното колело. Надявам се да стане така. Ще бъда много щастлив.
Нали знаете, надеждата умира последна.
а. Велосипедът
б. Моята надежда
в. Аз, мама и татко
г. Рожден ден

2. Как са свързани 2-ро и 3-то изречение в текста:
а. чрез синоним
б. по смисъл
в. чрез лично местоимение
г. чрез показателно местоимение

3. Кой израз ще употребите, ако искате продавачът да ви покаже интересуващия ви велосипед:
а. Чичо, покажи ми онова колело.
б. Хей, я ми покажи онова колело.
в. Я ми покажи онзи велосипед, бе.
г. Моля да ми покажете онзи велосипед.

4. С кой израз ще съобщите на зъболекаря, че изпитвате силна болка, докато той лекува болния ви зъб:
а. Олеле, олеле, ти ме изтормози, боли ме.
б. Уф, много ме боли, какво ми правиш сега!
в. Извинете, докторе, но много ме боли, докато работите.
г. Докторе, боли ме, на теб ти е лесно, ама мен питаш ли ме.

5. В кой ред има само изменяеми части на речта:
а. подлог, глагол, прилагателно име
б. наречие, числително име, местоимение
в. глагол, съществително име, прилагателно име
г. съюз, наречие, предлог

6. В кой ред има само второстепенни части на изречението:
а. подлог, допълнение, определение
б. сказуемо, подлог, обстоятелство
в. допълнение, обстоятелство, съгласувано определение
г. допълнение, съюз, обстоятелство


7. Какво включва в строежа си изречението:
Малкото дете се забавляваше весело с топката.
а. подлог, сказуемо, обстоятелство за място, допълнение
б. съгласувано определение, подлог, сказуемо, обстоятелство за начин, непряко допълнение
в. несъгласувано определение, подлог, сказуемо, съгласувано определение , допълнение
г. съгласувано определение, подлог, сказуемо, обстоятелство за начин, пряко допълнение

8. В кое изречение има еднородни обстоятелства:
а. Децата и родителите с интерес гледаха детската пиеса.
б. В събота и неделя ще решавам тестове за изпитите.
в. В планината се смрачи страшно и заваля пороен дъжд.
г. Той се разсърди на брат си и на сестра си.

9. В кое изречение са употребени омоними:
а. Не мързелувай, а работи отговорно.
б. Сън сънувах, а не го помня.
в. Не рови с пръст в тази пръст, тя е за цветята.
г. Като не знаеш, по-добре мълчи.

10. В кой ред има грешка:
а. врял – вряли
б. кафяв – кафяви
в. плясък – плесница
г. място – местни

11. В кой ред има грешка:
а. въплътен
б. въодошевен
в. словесност
г. оригинален

12. В кое изречение е допуснато неправилно членуване:
а. Той е първия, който печели тази награда.
б. Шампионът беше посрещнат с ръкопляскания от децата.
в. Вятърът и дъждът прогониха хората от площада.
г. Брат ми е шампионът по бокс тази година в тежка категория.

13. Коя дума ще поставите на празното място в изречението:
Тя се тревожеше за децата си,……оценки от изпита все още не знаеше.
а. които
б. чийто
в. чиито
г. всички

14. С кой празник свързвате обичая „хамкане”:
а. Цветница
б. Сирни заговезни
в. Великден
г. Коледа

15. Коя песен е юнашка:
а. „Даваш ли, даваш, балканджи Йово”
б. „Бил се Марко с турци еничери”
в. „Ела се вие, превива”
г. „Снощи се дете родило”

16. Творбата „Момче с крила” е:
а. легенда
б. фолклорна приказка
в. авторска приказка
г. разказ

17. Преувеличението в художествен текст се нарича:
а. епитет
б. сравнение
в. хипербола
г. постоянен епитет

18. Кой от героите е свързан с исторически събития от живота на народа ни:
а. Струна невяста - „Троица братя града градяха”
б. балканджи Йово -  „Даваш ли, даваш, балканджи Йово”
в. момчето с крила – „ Момче с крила”
г. Славка – „Славки си рожба не трае”

За всеки верен отговор получавате 1 точка.
Целта е от двете задачи да съберете максимален брой точки – 25 .
И това не е невъзможно!


Вижте отговорите на теста.

 
XHTML and CSS.